Deratizácia

je systematické regulovanie živočíšnych škodcov či už sú to potkany, myši alebo iné hlodavce, za účelom ochrany ľudského zdravia.            Každá právnická osoba by mala mať zabezpečené deratizačné práce preventívne aspoň 2 krát ročne, aby sa predišlo nekontrolovateľnému premnoženiu hlodavcov. V prípade ich zanedbania a následnom premnožení, je potrebné vykonať represívny zásah. Tento zásah je obťažnejší a zvyčajne sú pri ňom aj vyššie náklady, preto odporúčame deratizáciu vykonávať pravidelne.     Najvhodnejší čas na deratizáciu je v jarných a jesenných mesiacoch, kedy sú vonku nižšie teploty následkom čoho hlodavce vyhľadávajú teplo a tlačia sa do interiéru. Tento problém sa dá vyriešiť umiestnením deratizačných staničiek či už v interiéry alebo exteriéry. V nich sa nachádzajú požerové nástrahy rôzneho druhu (tvrdé, mäkké, ochutené), alebo lepové pasce.                   Používame staničky z kvalitného materiálu, ktoré majú životnosť aj niekoľko desiatok rokov. Sú uzamykateľné, takže sa k nim nedostane dieťa a ani žiadne domáce zviera. Takisto používame aj živolové pasce ktoré slúžia na odchyt hlodavcov.