Mucha domáca

je najrozšírenejšou muchou. Vyskytuje sa najmä v domácnostiach, poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Prenáša nebezpečné patogény, ktorými môže kontaminovať potraviny, prípadne roznášať rôzne choroby. Dožije sa 3 až 12 týždňov, no za tento krátky čas dokáže naklásť približne 100 vajíčok na rozkladajúce sa organické látky, ako je potravinový odpad, mŕtvoly alebo fekálie.