Dezinfekcia po vytopení

je veľmi dôležitá nakoľko pri kontakte stien s vodou a pri vyplavení fekálií dochádza k šíreniu rôznych baktérii a vírusov. Po vyčerpaní vody z daného priestoru je potrebné nechať priestor vyschnúť a následne vydezinfikovať profesionálnym dezinfekčným prostriedkom foggovaním, alebo elektrostatickým aplikátorom v závislosti od veľkosti plochy daného objektu.