Dezinfekcia bytu

sa vykonáva najmä v prípade nálezu zosnulého ktorý zanechal v byte množstvo baktérii a samozrejme aj neznesiteľný zápach. Voči týmto veciam dokážeme bojovať v niekoľkých krokoch. Po odnesení zosnulého treba dané miesto chemicky ošetriť, a teda vydezinfikovať celý priestor foggovaním. Foggovaním sa v danom priestore vytvorí aerosól a teda hmla, ktorá postupom času padá na všetky dostupné plochy čím sa vydezinfikuje celý priestor v byte. Nasleduje mechanické ošetrenie. Daný priestor je vo väčšine prípadov potrebné kompletne vypratať, nakoľko je neodvratne napáchnutý všetko nábytok. Po vyprataní nasleduje opätovná dezinfekcia celého priestoru. Počas celého procesu sú používané dezinfekčné prostriedky, ako aj rôzne pohlcovače zápachov. Bohužiaľ sme sa stretli aj s prípadmi, kedy nepomáhali žiadne pohlcovače a bolo potrebné celý byt nanovo vystierkovať. Všetko záleží od toho, ako dlho sa zosnulý v danom byte nachádzal.