Dezinsekcia

je chemický postrek aplikovaný v interiéry alebo exteriéry, ktorého úloha je vyhubiť nežiaduci hmyz ako sú muchy, komáre, kliešte alebo ploštice, a takisto zabrániť jeho opätovnému premnoženiu.                     Tak ako aj deratizáciu, aj dezinsekciu by mala každá právnická osoba zabezpečiť preventívne minimálne 2 krát ročne. V prípade zanedbania tejto činnosti hrozí premnoženie hmyzu, kedy je potrebné vykonať represívny zásah. Pri takomto zásahu je potrebné použiť vyšší koncentrát chemickej látky, a vo väčšina prípadov treba tento zásah aj opakovať. Samozrejme v lokalitách so zvýšeným výskytom hmyzu ako napríklad sklady s potravinami, je potrebné preventívnu dezinsekciu vykonávať častejšie.                         Každý hmyz má svoje špecifické vlastnosti (dĺžka života, spôsob rozmnožovania sa, doba vývinu od larvy po dospelého jedinca, miesto kde daný druh ukrýva svoje liahniská), a preto sa pri dezinsekcii vykonávajú rôzne postupy a používajú rôzne dezinsekčné látky.                                     V prípade lezúceho hmyzu sa postrek aplikuje hlavne tam kde sa daný hmyz nachádza čo je vo väčšine prípadov kuchyňa, špajza, kúpeľňa a stupačka. V kuchyni je potrené aplikovať postrek v okolí linky, sporáka a chladničky. Vo väčšine prípadov sa postrekuje podlaha po obvode miestnosti, hlavne tie miesta kade je možný presun hmyzu ako sú napríklad prahy dverí, parapety, rôzne špáry.                  V prípade výskytu lietajúceho hmyzu sa aplikuje postrek okolo okien, okolo svietidiel, a na miesta kde daný hmyz najviac sadá. Samozrejme je možné daný postrek vykonať aj v exteriéry na vonkajšiu fasádu domu, altánok, záhradný domček, prípadne záhradu (trávnik, stromy).