Dezinfekcia

zahŕňa viaceré postupy ktorých cieľom je likvidácia choroboplodných baktérii, vírusov a nežiaducich mikroorganizmov. Najúčinnejšou formou je sterilizácia, ktorá zabezpečí likvidáciu všetkých živých organizmov na povrchoch.                                  Dezinfekciu treba vykonať po náleze uhynutého zvieraťa,  prípadne náleze mŕtveho človeka.                         Prvotný zásah spočíva v chemickom ošetrení miesta nálezu. Následne je potrebné mechanické ošetrenie čo zahŕňa odstránenie všetkého odpadového materiálu a nakoniec je potrebné zopakovať chemické ošetrenie a teda treba celý priestor opätovne vydezinfikovať.                                                                                                                                                                   

Metódy dezinfekcie

Pri dezinfekcii používame viaceré metódy. Najčastejšou metódou je dezinfekcia foggovaním, čo znamená že v celom priestore je z dezinfekčného prostriedku vytvorený aerosól, ktorého kvapôčky sa dostanú aj do zákutí , do ktorých sa bežný postrek nedostane. Po foggovaní je vydezinfikovaný celý priestor a teda steny, podlaha, všetky predmety v danom priestore. Táto metóda sa využíva hlavne pri dezinfekcii väčších priestorov ako sú napr. výrobné linky, sklady, chodby, šatne, spoločné priestory. Ide o takzvanú mokrú dezinfekciu, ktorá vydrží na povrchoch zhruba 10-14 dní.                                                                         Druhou  metódou je dezinfekcia pomocou elektrostatického rozprašovača. Tento rozprašovač kladne nabíja dezinfekčný prostriedok, vďaka čomu následne lepšie prilieha na všetky povrchy rovnomerne. Je vhodný na menšie priestory ako sú kancelárie, výťahy, schodiská v bytových domov. Ide tiež o mokrú dezinfekciu, ktorá vydrží v priemere 10-14 dní.                                                  Ďalšou metódou je dezinfekcia generátorom ozónu. Je to prístroj, ktorý produkuje ozón vďaka ktorému je vydezinfikovaný celý priestor. Táto metóda má výhodu v tom, že po dezinfekcii nie sú mokré povrchy v miestnosti, a odstraňuje zápach. Nevýhodou je, že po vyvetraní nemá táto dezinfekcia už žiadny účinok a teda v prípade následného výskytu vírusu, treba dezinfekciu opätovne zopakovať.