Cenník

Ceny našich služieb sa pohybujú rôzne v závislosti od daného problému. Každý problém má niekoľko riešení, a každý klient má určité požiadavky ktorým sa snažíme vyhovieť. Je ťažké určiť cenu len na základe telefonátu alebo e-mailu, nakoľko nevieme o aký problém resp. o aké priestory ide. Preto je vždy prvoradá obhliadka priestorov a následné zhotovenie cenovej ponuky. Samotná obhliadka je bezplatná.

Dezinsekcia
Dezinsekcia bytu / rodinného domuDezinsekcia proti ploštice posteľnejLikvidácia ôs / sršňov


Dezinsekcia pieskovísk


Dezinsekcia reštauráciiOd 50,-€
Pri dezinsekcii bytu alebo rodinného domu závisí cena od jeho rozlohy, počtu izieb, či ide len o interiér alebo aj o exteriér, či ide len o lezúci hmyz (mravce, šváby, kliešte atď.) alebo aj lietajúci (muchy, komáre atď.), a či ide o preventívny zásah alebo represívny zásah. 


Od 130,-€
Pri dezinsekcii proti ploštici posteľnej závisí cena od veľkosti bytu, od počtu izieb v ktorých bol výskyt, od počtu postelí, od množstva nábytku ktorý treba ošetriť. Nakoľko je tento zásah obťažnejší než pri hoci akom inom hmyze, jeho suma je vyššia.


Od 80,-€Pri likvidácii ôs alebo sršňov závisí cena od veľkosti hniezda, od toho kde sa dané hniezdo nachádza a od prístupu k nemu.Od 60,-€
Cena dezinsekcie pieskovísk závisí od počtu pieskovísk, od ich rozlohy a od toho ako moc sú zamorené hmyzom. Cena zahŕňa dezinsekciu a následné prevzdušnenie pieskoviska rotavátorom.


Od 80,-€
Cena dezinsekcie reštaurácie závisí od veľkosti kuchyne, počtu miestností v skladových priestoroch, veľkosti šatní, veľkosti stravovacej časti reštaurácie. Taktiež závisí či ide o lezúci alebo lietajúci hmyz a či ide len o interiér alebo aj o exteriér.

Deratizácia
Deratizácia bytových domovDeratizácia vonkajších priestorov


Deratizácia v priemysle
Likvidácia uhynutých hlodavcov


Odchyt zvieraťaOd 30,-€
Pri deratizácii bytových vchodov závisí cena od počtu vchodov, od ich rozlohy, a od počtu umiestnených staničiek (v prípade keby mal klient náročnejšie požiadavky a chcel by ich viac).Od 30,-€
Cena tejto služby závisí od rozlohy danej plochy a teda od počtu uložených staničiek a od počtu dier od hlodavcov.


Od 80,-€
Cena deratizácie pre právnické osoby závisí od rozlohy daného objektu, od počtu miestností, od počtu a druhu použitých staničiek (ich cena sa pohybuje od 2€ po 15€ v závislosti od ich veľkosti, kvality materiálu, tvaru atď.) a od toho či ide o čiastočnú alebo úplnú deratizáciu. Úplná deratizácia sa vykonáva v interiéri danej budovy, v exteriéri okolo budovy a v exteriéri okolo celého objektu. Pri deratizácii pre právnické osoby zohrávajú veľkú úlohu požiadavky klienta.


Od 30,-€
Cena likvidácie uhynutých hlodavcov závisí od toho či ide o interiér alebo exteriér. Ak ide o interiér, je potrebné po odstránení uhynutého hlodavca daný priestor vydezinfikovať, čím sa cena tohto zásahu navyšuje.

Od 50,-€
Pri odchyte zvieraťa cena závisí od toho o aké zviera ide, od počtu použítých odchytových klietok, od druhu použitej návnady atď.

Dezinfekcia
Dezinfekcia bytových domov


Dezinfekcia v priemysle


Dezinfekcia po uhynutom zvieratiOd 35,-€
Cena dezinfekcie bytových domov závisí od počtu poschodí v danom bytovom dome, od rozlohy a od toho či ide o jednorázový zásah alebo o pravidelný. 


Od 0.40,-€ za m²
Cena za m² závisí od rozlohy daného objektu, a od počtu miestností. 


Od 40,-€
Cena tohto zásahu závisí od rozlohy daného objektu.